26
May

Tư vấn thiết kế nhà ống theo chuẩn phong thủy

Đa phần các loại hình nhà ở hiện nay đều có dạng hình ống. Đậy là những loại hình nhà được chia theo lô có diện tích nhỏ, bởi tính chất nhà thường hẹp và dài, môi trường sống bị hạn chế. Vì vậy theo phong thủy, trường khí trong thiết kế nhà ống có […]

Chi tiết